فناوری یون پلاسما کلاستر شرکت شارپ

فناوری یون پلاسما کلاستر (Plasmacluster Ion با به اختصار PCI) به کار رفته در تجهیزات سرمایشی و نیز تصفیه هوا تولیدی شرکت شارپ با در پیش گرفتن الگویی مشابه فرآیند طبیعی که برای تصفیه هوا در جو زمین به کار می‌رود، آلاینده‌های موجود در هوا را می‌گیرد. این فناوری در پنج مرحله مختلف آلاینده‌های هوای محیط را می‌گیرد.

مرحله اول: بخش یونساز با استفاده از تخلیه متغیر پلاسما، مولکول‌های آب معلق در هوا را تجزیه و به یون هیدورژن با بار مثبت (H+) و یون اکسیژن با بار منفی (O2-) تبدیل می‌کند. این بارهای مثبت و منفی همان یون‌هایی هستند که به وفور در طبیعیت یافت می‌شوند و کاملا برای انسان هم بی‌خطر هستند. میزان ازن تولید شده توسط این شیوه کمتر از ۰/۱۰ ppm (ذره در میلیون) است. این میزان به مراتب کمتر از میزان ازن تولیدی در دستگاه‌های الکترونیکی دیگر (حدود ۰/۰۵ ذره در میلیون ) است.

یون پلاسما کلاستر در دستگاه تصفیه هوا
یون پلاسما کلاستر در دستگاه تصفیه هوا

مرحله دوم: جریانی از یون‌های مثبت و منفی وارد هوا می‌شود و این یون‌ها در تمام فضای اتاق پخش می‌شوند. یون‌های مثبت و منفی تولید شده توسط تخلیه پلاسما می‌توانند ذرات ریز آلاینده و نیز انواع میکروارگانیزم‌های معلق در هوا را به خود جذب کنند.

مرحله سوم: رادیکال هیدروکسیل بسیار ناپایدار است. این رادیکال برای پایدار کردن خود، هیدروژن را از ذرات آلاینده موجود در هوا می‌گیرد. به این ترتیب، رادیکال هیدروکسیل به میکروارگانیزم‌های خطرناک معلق در هوا آسیب زده و در واقع آنها را غیرفعال می‌سازد.

مرحله چهارم: یون باردار به مواد خطرناک معلق د رهوا نظر قارچ، ویروس، میکروب، باکتری و یا هاگ قارچ می‌چسبد. در این مرحله، واکنشی شیمیایی روی داده و برخورد یون‌های هیدروژن با اکسیژن سبب ایجاد رادیکال‌های OH با قابلیت واکنش بالا می‌شود. این رادیکال را در شیمی اصطلاحا هیدروکسیل می‌نامند که در واقع، یک نوع پاک کننده طبیعی است.

مرحله پنجم: به محض اینکه هیدروکسیل توانست هیدورژن را از ساختار شیمیایی ویروس از بین ببرد، ویروس غیرفعال می‌شود. مولکول آب حاصل شده به خاطر واکنش یون‌های هیدورژن و اکسیژن ایجاد می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فناوری یون پلاسما کلاستر از توانایی و قدرت لازم برای نابود کردن ۹۰ درصدی هاگ قارچ موجود در هوای اتاق در طی یک ساعت برخوردار است. مطالعه‌ای دیگر نشان داده که ۹۹/۷ درصد از ویروس‌هایی که در معرض یون‌ها قرار می‌گیرند طی ۴۰ دقیقه از بین می‌روند.